• header
  • web 2
  • Web 5
  • web 4

Selamat Datang di Website SMA Negeri 1 BATI-BATI | Terima Kasih Kunjungannya Selamat Datang di Website SMAN 1 BATI-BATI | Terima Kasih Kunjungannya

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
195912221988031011
Dra. Hj. Siti Fauziah Pendidikan Al Quran
2
196502011992032006
Dra. Syartiah Bahasa InggrisKepala Perpustakaan
3
196402281993032003
Dra. Nurnaningsih EkonomiWali Kelas XII IIS-3
4
196812211992012001
Sih Rahayu, S.Pd BiologiWakasek Sarpras
5
196503061992012009
Hj. Noor Faridah,S.Pd. Matematika
6
196309021995122002
Dra. Norlailan PPKn
7
196905071997021001
Sumarno, M. Pd. FisikaWali Kelas XI MIA-3
8
197308051998021004
Fikri Agustianoor, S.Pd. MatematikaWali Kelas XII MIA-1
9
196808011998021007
H. Nurwidianto, S.Pd. Bahasa IndonesiaWali Kelas XII IIS-3
10
196505231992031012
Drs. H.Bulkiani Bimbingan Konseling, PAIWali Kelas X IIS-2
11
197301111998022002
Rahmina, S.Pd. MatematikaWali Kelas XII IPA-2
12
197012312000011008
Sofiani, S. Pd. PenjasorkesWali Kelas X IIS-1
13
197207082006042006
Taibah, S.Pd Bahasa InggrisWakasek Kesiswaan
14
197403292006042014
Yurida, S. H. SejarahWali Kelas XI IIS-1
15
196804022008011022
Syarief Rakhman, M.Pd. Bahasa InggrisWali Kelas XII IPS-3
16
198005032008012026
Siti Zubaidah, S.Pd. Bimbingan KonselingBPBK
17
198106122008012026
Hasratin Nor, S.Pd. KimiaWali Kelas X MIA-3
18
197505202007012018
Susi Rohana, S.Pd. Bimbingan KonselingBpbk
19
198001152010012004
Debby Paulina, S. Pd. Seni BudayaWali Kelas XI MIA-2
20
198305272010012014
Pancasari Indah M, S.Pd. EkonomiGuru